ALFA-Europe - Starten met fokken?

A
 
b  
             
Over ALFA-Europe
Rasstandaard

 
 

 

Als je denkt aan fokken

ALFA-Europe wordt geconfronteerd met verzoeken van aankomende fokkers of de fokhonden die ze willen kopen (of soms zelfs al gekocht hebben) voor registratie in aanmerking komen.

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen, dan kun je altijd via de email met ons in contact treden.

 

 


Voor de fokker


Voor de pupkoper


 


 


 

We gaan ervan uit dat je niet uit winstbejag wilt gaan fokken, want dan ben je niet meer als een broodfokker.

Er zijn verschillende redenen om te fokken, hoe het ook zij, fokken is heel iets anders dan hondjes produceren. Een verantwoorde fokker is al maanden van te voren bezig met plannen en organiseren. Is het nestje er eenmaal dan is de fokker gedurende 8 of 9 weken op intensieve wijze bezig met het nestje en alles wat daar mee samenhangt.

Oriënteer je eerst heel erg goed voordat je een Australian Labradoodle aanschaft

Een beginnend fokker is vooral bezig met de vraag hoe kom ik aan een goede Austalian Labradoodle fokhond. Op internet kan men een groot aanbod vinden van fokkers die allerlei Labradoodles of "Australian Labradoodles" te koop aanbieden. Dus moet de beginnende fokker antwoord krijgen op vragen zoals: "Wat is een goede fokhond? Aan welke criteria moet de hond voldoen? Is deze Australian Labradoodle wel een echte Australian Labradoodle? Bij welke organisatie sluit ik me aan? Waarin verschillen de organisaties onderling?"

De beginnende fokker heeft de keuze uit verschillende mogelijkheden:

1) Aanschaf van een bij ALFA-Europe geregistreerde fokhond

Wanneer een (aankomende) fokker een bij ALFA-Europe geregistreerde fokhond wil kopen dan zal hij de gedragscode van ALFA-Europe moeten ondertekenen en daarmee verplicht hij zich te fokken volgens het fokreglement van ALFA-Europe. De aankomend fokker kan begeleid worden door een ervaren fokker die bij ALFA-Europe geregistreerde honden heeft.

De aankomende fokker kan een reeds geregistreerde volwassen fokhond kopen die reeds alle gezondheidstesten heeft ondergaan of hij kan een intacte pup (breeding puppy) uit een geregistreerd nestje kopen, waarvan beide ouderdieren bij ALFA-Europe geregistreerd. De pup heeft zijn eigen DNA- profiel dat gekoppeld is aan zijn microchip én heeft een ALFA-Europe- nestregistratienummer. Pas als de pup volwassen is en aan alle gezondheidseisen voldoet kan deze hond, een eigen ALFA-Europe Stamboek registratienummer krijgen, waarna hij op de website van ALFA-Europe als een geregistreerde fokhond wordt gepubliceerd.

Garantie

Fokkers die bij ALFA-Europe geregistreerde fokhonden hebben, geven bij verkoop van een fokhond (pup) de garantie dat, mocht de hond ongeschikt blijken te zijn om mee te fokken, er een nieuwe pup tegen de kostprijs van een gesteriliseerde resp. gecastreerde huishond gegeven wordt. De afgekeurde hond wordt dan gesteriliseerd of gecastreerd.

Deze overeenkomst wordt in een koopcontract vastgelegd.

2) Aanschaf van een niet geregistreerde fokhond

Wil een (aankomend) fokker een niet bij ALFA-Europe geregistreerde volwassen fokhond of breedingpup kopen, die hij wil laten registreren bij ALFA-Europe, dan moet de beoogde fokhond aan de registratievoorwaarden van ALFA-Europe voldoen.

Als men wil, kan men ALFA-Europe vragen de foto's en de stamboom en de gezondheidspapieren van de hond te bekijken. ALFA-Europe kan dan een voorlopig oordeel geven of de hond in aanmerking komt voor registratie.

3) Bijzondere situaties.

Soms heeft een beginnend fokker een drachtige fokhond gekocht en wil hij deze hond en ook het nestje als het geboren is registreren bij ALFA-Europe. In een dergelijk geval kijkt men niet alleen naar de aangeleverde papieren van de moederhond, maar ook naar die van de dekreu.

In alle gevallen geldt dat eerst alle benodigde documenten aangeleverd moeten zijn. Dan pas kan het bestuur een gefundeerde en definitieve beslissing kan nemen of de hond geregistreerd kan worden. De benodigde documenten staan vermeld in het fokreglement maar ook op de registratieformulieren die men kan downloaden.

Als de fokker bij wie je de fokhond wil kopen dergelijke documenten niet kan of wil leveren raden wij ten stelligste af de fokhond bij deze fokker te kopen.

Aanschaf van een fokhond uit het buitenland

De meeste Australian Labradoodle fokhonden komen uit het buitenland. De import van een fokhond levert binnen de Europese Unie normaal gesproken geen problemen op. Wil men echter een Australian Labradoodle aanschaffen uit een land buiten de Europese Unie dan moet men zich wel realiseren dat men gebonden is aan de importregels van de Europese Unie. Regels met betrekking tot verplichte inentingen, wijze van transport en inklaring (douane) etc. Voor nadere inlichtingen over invoer van honden van buiten de EU raadpleeg onze linkpagina.

De aanschaf van een breeding puppy buiten de EU heeft consequenties voor de socialisatieperiode die u met uw pup kunt doorbrengen. De pup kan pas tegen rabiës ingeënt worden als hij ouder is dan drie maanden. Daarna mag de pup, pas na een wachttijd van 21 dagen na inentdatum pas in Europa ingevoerd worden. De pup is dan ongeveer 16 weken oud als hij bij de pupkoper arriveert. Als pupkoper heb je geen invloed gehad op de belangrijkste periode van zijn leven. De enige manier om toch een pup van 8-9 weken te krijgen die afkomstig is uit een land buiten Europa is door hem zelf op te gaan halen bij de fokker! Zie linkpagina voor verdere informatie

Wat kost een fokhond?

Over het algemeen wordt momenteel voor een breeding puppy een bedrag tussen de 6000,-- en 9000,-- Euro gevraagd. Al zijn er natuurlijk altijd fokkers die exorbitant hoge prijzen durven te vragen.

Koop je een volwassen hond dan kan die prijs wat hoger zijn omdat de fokker de verzorging, de opvoeding en gezondheidstesten van de betreffende hond in de koopprijs heeft meegerekend. Wat uiteindelijk nu precies een fokhond kost is afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden die je met de betreffende fokker waar je je fokhond koopt afspreekt.

Koop je een fokhond van een fokker uit een land buiten de Europese Unie dan kan de prijs wel flink oplopen en daar komen de transportkosten én de inklaringskosten (19%) nog bij!

NB. Een hogere prijs betekent niet automatisch dat de hond ook beter is dan de hond van een fokker die met een lagere prijs genoegen neemt.

_____________________________________________________________

© ALFA-Europe - 2009 2011

webdesign: stillshootingstrong