A
 
b  
             
Over ALFA-Europe
Rasstandaard

 
 
 

Registratie procedure

Europese fokkers die na het lezen van de website van ALFA-Europe zich in de doelen en werkwijze van ALFA-Europe kunnen vinden en hun honden en nestjes willen laten registreren, kunnen na het lezen van deze pagina de registratieformulieren of andere aanvraagformulieren downloaden op de download pagina.

Voorafgaande aan de registratie
Wil je weten of de fokhond(en) wel in aanmerking komt/komen voor registratie (bekijk vooral het fokreglement > registratie), stuur dan de afstamminggegevens van de hond(en) op naar: info@alfa-europe.org
De afstamminggegevens dienen minstens 5 generaties te beslaan. Na bestudering van de gegevens en de stambomen doet ALFA-Europe een uitspraak. Komen de honden voor registratie in aanmerking, dan kan de registratieprocedure gestart worden.

 

Voor de fokker


Voor de pupkoper


 


 De gedragscode

Komt de hond in aanmerking voor registratie, dient de fokker allereerst de gedragscode te ondertekenen. Dit doe je in principe maar één keer en geldt voor iedere volgende aanvraag voor een registratie van een hond of nestje. Echter bij iedere volgende aanvraag wordt er vanuit gegaan dat je door die aanvraag de gedragscode opnieuw bevestigt. Fokkers die de gedragscode ondertekend hebben fokken dus volgens het fokreglement van ALFA-Europe. Fokkers die de gedragscode hebben ondertekend worden op de website van ALFA-Europe genoemd.

NB. Fokkers mogen het hier onder afgebeeld Logo op hun website (index-pagina) plaatsen als zij geen andere labradoodle´s fokken dan Australian Labradoodles en alléén fokken volgens het fokreglement van ALFA-Europe.

De kennelnaam

Indien de fokker een kennelnaam gebruikt die al door iemand anders wordt gebruikt wordt deze kennelnaam niet door ALFA-Europe geaccepteerd. Ook het gebruik van een websiteadres dat veel lijkt op een reeds bestaand websiteadres wordt niet geaccepteerd.

Vanaf 1 januari 2011 worden de kennelknamen van fokkers, die hun fokhonden bij ALFA-Europe geregistreerd hebben, geregistreerd bij de IEALB. De IEALB geeft de kennelregistratie certificaten uit.

De registratie van de fokhonden

Voordat de hond bij ALFA-Europe geregistreerd kan worden moet de afstamming van de hond bekend zijn. De hond krijgt automatisch een AE- stamboekregistratie als de hond ononderbroken lijnen heeft tot de wortels van dit ras, dus 100% van Rutland Manor en/of Tegan Park kennels/fokcentra (de ontwikkelaars van dit ras) afstammen.

ALFA-Europe erkent dat er prachtige allergievriendelijke Australische Labradoodles zijn, die misschien in hun stamboom een of meerdere voorouders hebben waarvan de afkomst niet helemaal terug te voeren is op de Australische wortels van dit ras. Onder bepaalde voorwaarden is het toch mogelijk deze fokhonden te registreren. Zie hiervoor het fokreglement > registratieprocedure. Voor inlichtingen mail naar: info@alfa-europe.org

Stuur met de registratieformulieren ook twee foto's van uw hond mee. Een in showstand en de andere van voren (portretfoto) Let er op dat de foto op ooghoogte van de hond wordt genomen. Naast het correct ingevuld registratieformulier moeten ook de stamboom, de gezondheidstesten en het DNA-profiel meegestuurd worden. Klik voor de aanvraagprocedure van een DNA-profiel op "aanvraag DNA-test" in het linker menu. Tegelijkertijd met het bepalen van het DNA-profiel kan de hond getest worden op een aantal mogelijke erfelijke afwijkingen.

De verplichte gezondheidseisen zijn:

* Röntgenfoto's van de heupen en de ellebogen (pas geldig als de hond 12 maanden is of ouder)
NB. Men kan voor de betreffende hond een voorlopig registratienummer aanvragen. Dit nummer kan men dan op de relevante documenten invullen.

* Optigentest (PRA-prcd)

* De Algemene Gezondheidsverklaring (in te vullen en te ondertekenen door de dierenarts bij iedere intentings-beurt).

De dekformulier (studcertificate)

Een nestregistratie kan pas plaatsvinden als een dekformulier correct is ingevuld en door zowel de dekreu- en teefeigenaar is ondertekend. Het dekformulier moet met het nestregistratieformulier opgestuurd worden. Het dekformulier kan men downloaden.

Wil de fokker voor zijn geregistreerde teef een niet geregistreerde dekreu gebruiken dan dient deze dekking ruim voor de dekkingsdatum te worden aangevraagd en moet het dekformulier tegelijk met alle benodigde documenten tijdig worden ingeleverd. Zie voor de precieze procedure hiervoor het fokreglement > fokken.

De nestregistratie (litterregistration)

Voordat een nestje geregistreerd kan worden moeten de vader- en moederhond eerst zelf geregistreerd zijn. Het nestregistratiefomulier moet binnen vier weken na de geboorte correct worden ingevuld en naar ALFA-Europe gestuurd worden. Let op dat alle puppen opgegeven worden. Het nestregistratieformulier geeft ALFA-Europe de informatie hoeveel swabs er naar de dierenarts gestuurd moet worden.

Een pup die voor de fok bestemd is kan als hij/zij volwassen is voorgedragen worden voor registratie in het AE-Stamboek. Deze aanvraag moet natuurlijk begeleid worden met twee foto's, het DNA-profiel van de hond en de verplichte gezondheidstesten.

Als de pups gesteriliseerd of gecastreerd worden, moeten de pups voorzien zijn van een microchip of worden deze op de dag van de operatie ingeplant. De fokker dient het de-sexingformulier correct in te vullen en door de dierenarts te laten ondertekenen. Daarna stuurt de fokker het formulier naar ALFA-Europe.

Het ALFA-Europe Stamboomformulier

Nadat de pups een microchip hebben gekregen en de-sexed zijn (behalve de beoogde fokhonden natuurlijk), krijgt de fokker als de DNA-profielen binnengekomen zijn voor iedere hond een AE-stamboom. De fokker moet hiervoor het AE-Stamboomformulier downloaden en alle gegevens zorgvuldig invullen en naar ALFA-Europe sturen zodat er een officieel door het bestuur van ALFA-Europe ondertekend AE-Stamboom verstrekt kan worden.

De registratieformulieren (registration forms)

In het linker menu vindt je bij downloads alle formulieren. Alle registratie- formulieren zullen in de toekomst in de Engelse taal zijn.

Op ieder registratieformulier vindt men ook een checklist met documenten die met het betreffende formulier moeten worden meegestuurd.

Nadat men de formulieren gedownload heeft moet men ze zorgvuldig invullen en ondertekenen en naar ALFA-Europe toesturen.

Soms krijgt de webmaster (ook privé) enorme bestanden toegestuurd. het downloaden op de computer neemt niet alleen veel tijd in beslag maar beperkt de overige ruimte in de mailbox (hotmail/webmail) én kost ook veel plek op de harde schijf van het secretariaat van ALFA-Europe. Het is daarom verstandiger om de bestanden (en afbeeldingen) te comprimeren. Dit gaat op de volgende wijze.

Handleiding voorbereiden voor verzending (tutorial sending forms)

stap 1
Zorg dat je eerst een map aanmaakt met de naam van de hond waarvoor de (nest)registratie aangevraagd wordt.

Bijvoorbeeld "kennelnaam_naam van de hond " , dit mag ook een afkorting zijn:
De gegevens voor de hond Rudzhi's Apparittion Mulan wordt dan: "RA_Mulan"

In deze map komen alle benodigde gescande documenten.

stap 2
Zorg dat de gescande formulieren in een resolutie van 300 dpi ingescand worden. Daarna pas de onbewerkte afbeeldingen (foto en/of scan) verkleinen tot een email-vriendelijk formaat. Een formaat 1024 x 768 (VSO Imageresizer -Vista) of "groot" (ImageResizer-XP) is bij vergroting nog goed leesbaar, kleinere formaten zijn dit vaak niet. Onleesbare documenten leiden alleen maar tot vertraging van de registratieprocedure.

Let er op dat de ingestuurde foto's de naam van de hond meekrijgen. Dit voorkomt verwarring.

Wanneer men niet over een zgn. image-resizer-programma beschikt, kan men er een op de download-pagina uitkiezen en downloaden.

stap 3
Als je in de map alle gegevens verzameld hebt, kun je deze map comprimeren. Dit kan heel goed met behulp van Winrar of een ander compressie programma zoals IZArc (in de meeste Europese talen beschikbaar)! Ook deze vind je op de download-pagina.

stap 4
Wanneer je de betreffende map gecomprimeerd hebt kun je iedere afzonderlijke map via je emailprogramma naar ALFA-Europe sturen: info@alfa-europe.org

Wil je alles in één keer sturen kan dit bijvoorbeeld ook via Yousendit of door Rapidshare.

 

____________________________________________________________

© ALFA-Europe - 2009 2011

webdesign: stillshootingstrong