A
 
b  
             
Over ALFA-Europe
Rasstandaard

 
 
 

PERMANENTE IDENTIFICATIE VIA DNA EN MICROCHIP

Een serieuze pupkoper wil natuurlijk een gezonde, allergievriendelijke niet ruiende en goed gefokte hond kopen. De vraag die de koper dan ook terecht stelt is: "Is dit wel een echte Australian Labradoodle? "

Tot voor kort zeiden de fokkers dan: "als de vader- en de moederhond een Australian Labradoodle is dan is de pup het ook"!. Zo kwam de term multigeneratie Australian Labradoodle in omloop. Echter de broodfokker misbruikte deze term al gauw, door de nakomelingen uit de eerste kruisingen (Labrador x poedel) na enkele generaties ook al multigeneratie labradoodles te noemen, waardoor de term aan kwaliteit en waarde verloor!

Om aan deze onzekerheid omtrent de afstamming van de pup een eind te maken heeft Rutland Manor jaren geleden van al haar Australian Labradoodle fokhonden een DNA-profiel vast laten stellen zodat de koper van een fokhond een onomstotelijk bewijs had dat hij ook een hond met de gewenste afstamming en eigenschappen gekocht had.

 

 

Voor de fokker


Voor de pupkoper

 


 


ALFA-Europe gaat nog een stap verder en laat van alle bij haar geregistreerde fokhonden en hun nestjes (dus van alle pups) een DNA-profiel maken.

Nu weet de pupkoper 100 procent zeker dat, van ieder bij ALFA-Europe geregistreerd nestje, de puppen ook van deze beide ouderdieren afstammen. De verwachting is dat in de komende jaren bij iedere rasvereniging het laten maken van een DNA-profiel een vanzelfsprekend zaak zal zijn.

DE MICROCHIP

Permanente identificatie is een zeker middel om de identiteit van een pup of hond te kunnen vaststellen indien dit wordt vereist. De microchip kan ten allen tijde worden ingelezen met een speciaal apparaat. Iedere dierenarts of douaneagent kan de microchip inlezen. Bij het inlezen ziet men een reeks nummers zoals bij een barcode. Deze unieke code wordt genoteerd in het Europees dierenpaspoort wat de honden krijgen als ze voor de eerste keer door de dierenarts onderzocht worden en voor de eerste keer ingeënt worden. Ook wordt deze code gebruikt bij het aanvragen van een stamboom.

DE NEDERLANDSE DATABANK VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Jaarlijks verdwijnen of lopen veel huisdieren weg. Het merendeel wordt door middel van een permanente identificatie via de microchip weer terug gevonden. Dit gaat niet vanzelf want gechipt is niet automatisch geregistreerd. Uw hond heeft dan wel een uniek identificatienummer maar dit bewijst heeft pas zijn waarde als de hond (en het nummer) aangemeld is bij een databank. De pup wordt in ons land aangemeld bij de NDG, de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. Deze stichting is de instelling waar men vermiste dieren kan opgeven en terugvinden. Naast de microchip zal steeds meer het DNA-profiel in de fokkerswereld worden toegepast.

HET DNA-PROFIEL

Het vaststellen van het DNA-profiel is dus een absoluut zeker middel om de identiteit van ieder levend wezen onomstotelijk vast te stellen. De bij ALFA-Europe geregistreerde fokhonden hebben het DNA-profiel laten reeds vast laten leggen en is gekoppeld aan het unieke nummer van de microchip. Op deze wijze kan onomstotelijk worden vastgesteld van welke ouderdieren de pup afstamt. Naast de stamboom krijgt iedere hond in de database van ALFA-Europe een apart registratienummer dat ook gekoppeld is aan de Microchip en het DNA-profiel.

EEN AFSTAMMINGS-ONDERZOEK

Niet iedere fokker laat zijn fokdieren bij ALFA-Europe registreren en ook wordt niet van iedere Australian Labradoodlepup het DNA-profiel vastgesteld. In het beste geval is alleen van een (aankomende) fokhond een DNA/profiel gemaakt (vooral als het een geïmporteerde fokhond betreft).

Alle bij ALFA-Europe geregistreerde honden en hun nakomelingen hebben een DNA-profiel. Op de ALFA-Europe stamboom worden bij beide ouderdieren én de pup het DNA-profiel (case number) vermeld.

Twijfelt een pupkoper toch aan de afstamming van zijn hond of pup, kan hij bij ALFA-Europe inlichtingen inwinnen over de afstamming. Ook kan de pupkoper de website van ALFA-Europe raadplegen of het registratienummer en het DNA-profiel van de hond in de database voorkomen.

In het geval dat de beide ouders ALFA-Europe geregistreerde honden zijn, wordt eerst in de DNA-databank van het Van Haeringen Laboratorium gekeken.
Is een van de ouderdieren een geïmporteerde hond dan moet een andere databank geraadpleegd worden en de DNA standaards vergeleken worden.

Wil de eigenaar van zijn hond de DNA-profiel toch opnieuw vastgesteld hebben dan kan hij bij ALFA-Europe een DNA-test aanvragen.

De aanvrager, de eigenaar van de pup, stelt de fokker op de hoogte van zijn twijfel en deelt hem mee een DNA-test aan te vragen. ALFA-Europe laat de betrokken fokkers/eigenaren weten dat er een dergelijk afstammingsonderzoek aangevraagd is, waarna ook de eigenaren van de ouderdieren (indien hun DNA-profiel niet in de database van ALFA-Europe voorkomt) zo'n test kunnen aanvragen. De fokker heeft bij ondertekening van de gedragscode
beloofd aan een dergelijk onderzoek mee te werken.
De fokker, de eigenaar van de dekreu én de pupkoper verklaren door hun handtekeningen op het aanvraagformulier gebonden te zijn aan onderstaande regeling.

Wie moet voor de kosten opkomen?

Worden de testen uitgevoerd en waren de gronden voor twijfel van de pupkoper gerechtvaardigd, moet de betreffende fokker(s)/eigenaar(s) voor alle kosten opdraaien. Indien vastgesteld wordt dat de pup van beide ouderdieren afstamt, moet de pupkoper voor alle kosten opdraaien, inclusief de dierenartskosten voor het afnemen van de swabs.

Aanvragen door eigenaren van pups of honden van niet bij ALFA-Europe geregistreerde honden.

Eigenaren van niet bij ALFA-Europe geregistreerde Australian Labradoodles kunnen deze test niet aanvragen.

_____________________________________________________________

© ALFA-Europe - 2009 - 2011

webdesign: stillshootingstrong