A
 
b  
             
 
Over ALFA-Europe
Rasstandaard

 
 
 

HET ONTSTAAN VAN ALFA-Europe

 

In het begin van het jaar 2009 is er poging ondernomen om een aantal Europese fokkers op één lijn te krijgen. In februari hebben de oprichters van ALFA-Europe, Harja en Peter schrijver (Rudzhi's Apparition) en Angela en Pako Verkoelen (Cymbrogi-Labradoodles) nog deelgenomen aan een poging om de Nederlandse fokkers met de neus dezelfde kant op te krijgen. Helaas is een en ander niet verlopen zoals we hadden gehoopt en komen we daarom met dit initiatief.

 

Voor de fokker


Voor de pupkoper


 


 


Vooral de verschillen van inzicht in de ontwikkeling van het ras door Beverley Manners (Rutland Manor) met betrekking tot de infusion van de Irish Soft Coated Wheaten liepen te ver uiteen. De vergaande vorm van transparantie met betrekking tot het fokken, de kwaliteit van het fokmateriaal (de fokhonden) én de manier van fokken (zoals de voormalige AALB die aanvankelijk in gedachte had) gingen een aantal fokkers te ver of niet ver genoeg!
Vooral het mogen werken met verschillende fokprogramma's betekende voor ons een breekpunt. Voor ons bestaat er maar één Australian Labradoodle fokprogramma. Kort samengevat:

Het fokken met echte allergievriendelijke Australian Labradoodles waarvan de "roots" te traceren zijn tot de oorspronkelijke fokhonden van de grondleggers van dit ras. Het is niet meer toegestaan andere rassen in te kruisen. De afstamming wordt vastgelegd door van alle ouderdieren én alle puppen een DNA-profiel te laten vastleggen, zodat de pupkoper zeker kan zijn dat hij ook een originele allergievriendelijke Australian Labradoodle gekocht heeft.

We hebben daarom voor de fokker dan ook een duidelijk fokreglement gemaakt die gebaseerd is op gezond verstand en onze jarenlange ervaring in de kynologische wereld als fokkers

We wilden aanvankelijk eerst een Dutch Australian Labradoodle Associatie (DALA) oprichten. Toen we echter in gesprek kwamen met enkele Australische fokkers van oorspronkelijke Australische Labradoodles, ontstond het idee van een Alliantie. Na de vele intensieve gesprekken en email-verkeer werd in Australië ALFA, de Australian Labradoodle Founders Alliance, opgericht en werd DALA omgedoopt tot ALFA-Europe met als werkgebied Europa.

Ondanks dat we aanvankelijk vanuit dezelfde idealen vertrokken koos ALFA(-Australia) na korte tijd ervoor de samenwerking op te zeggen. Wij hebben besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten en verder te gaan met de uitvoering van onze plannen om een transparante Europese organisatie op te richten die een wezenlijke bijdrage moet gaan leveren om de verregaande wildgroei met betrekking tot het fokken van "Labradoodles" in te dammen én een betrouwbare bron van informatie te vormen voor de potentiële pupkoper.

ALFA-Europe: de organisatievorm

ALFA-Europe is een stichting, waarbij het doel, de werkwijze en de rechten en plichten van het bestuur zijn vastgelegd in de Statuten en aanvullende reglementen zoals o.a. de Gedragscode en het Fokreglement van ALFA-Europe.

In de naaste toekomst zullen we fokkers uit andere landen uitnodigen om zitting te nemen in het bestuur. Het bestuur werkt onbezoldigd.

ALFA-Europe wordt indien nodig terzijde gestaan door een aantal externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld een dierenarts, een geneticus, een IT-er en een jurist.

De Stichting ALFA-Europe is door peter en Harja Schrijver, Rudzhi's Apparition en Angela en Pako Verkoelen, Cymbrogi- Labradoodles (de founders van ALFA-Europe) per notariële akte opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14114984. De stichting zetelt in Helden, Nederland.

ALFA-Europe is te bereiken via: info@alfa-europe.org

_____________________________________________________________

© ALFA-Europe - 2009 - 2011

webdesign: stillshootingstrong