A
 
b  
             
Over ALFA-Europe
Rasstandaard

 
 
 

 

HET DNA-PROFIEL

 

ALFA-Europe heeft met het Van Haeringen Laboratorium te Wageningen in Nederland een contract afgesloten waarbij dit laboratorium het DNA-profiel bepaalt van alle Australian Labradoodles in Europa van fokkers die hun honden registreren bij ALFA-Europe .

Het DNA profiel wordt bepaald uit genetisch materiaal dat verzameld wordt met behulp van een zogenaamde swab (met een speciaal borsteltje wordt er wat wangslijmvlies verzameld). Tegelijkertijd kan met dit DNA-onderzoek het genetisch materiaal onderzocht worden op een aantal eigenschappen of erfelijke ziekten die mogelijkerwijs in het Labradoodleras voor komen.

Voor een overzicht van de tarieven . . . . .

 

Voor de fokker


Voor de pupkoper


 


 Wat kan onderzocht worden

DNA-profiel
PRA-prcd
von Willebrands disease Type 1
Kleurbepaling van de vacht (dit is natuurlijk geen ziekte)

De eerste twee zijn voor fokhonden verplicht, ook als beide ouderdieren bewezen vrij zijn van PRA-prcd (clear by parentage, zie achtergrondinformatie), de andere twee zijn optioneel.

Wat zijn de kosten (het afnemen voor het afnemen van de swabs door de dierenarts is niet in deze prijzen inbegrepen)

Er zijn verschillende test-combinaties mogelijk en dus ook verschillende prijzen:

Op het aanvraag formulier kunt u reeds aangeven wat u wilt laten testen.

1: Het DNA-profiel laten vaststellen.
Er zijn vier situaties waarbij alleen een DNA-profiel gemaakt wordt:

* Bij afstammingsonderzoek (bij twijfel) en wordt alleen gedaan voor bij ALFA-Europe geregistreerde honden.

* Bij nestregistratie, het is bij ALFA-Europe verplicht van alle puppies een DNA-profiel te laten maken.

* Bij een geïmporteerde hond die wel een DNA-profiel heeft maar volgens een andere standaard is gestest (zowel Amerika als Australië gebruiken een andere standaardisering).

* Een geïmporteerde hond die geen DNA-profiel heeft maar wel een geldige OptiGen-test heeft (deze dient aan de microchip van de hond gekoppeld te zijn).

2: DNA-profiel en OptGen-test (PRA-prcd).

Ook als beide ouders DNA-bewezen vrij zijn van PRA-prcd. Zie extra informatie bij "achtergrondinformatie"

3: DNA-profiel, PRA-prcd en von Willibrand Disease Type 1

4:-DNA-profiel, PRA-prcd, von Willibrand Disease Type 1 en kleurbepaling (deze laatste wanneer hij beschikbaar komt voor alle kleuren)

De aanvraagprocedure voor een DNA-test

Iedere fokker van Australian Labradoodles kan zijn Australian Labradoodle laten testen. De fokker moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

* Hij moet het DNA-onderzoek aanvragen via een DNA-test aanvraagformulier voor fokhonden én de gedragscode ondertekenen (daarmee accepteert hij ook het fokreglement). Op de download-pagina kan men de betreffende documenten downloaden. Na ondertekening kan men de formulieren scannen en naar ALFA-Europe mailen.

* Gelijktijdig moet hij het verschuldigde bedrag overmaken op de bankrekening van de penningmeester van ALFA-Europe:

ING-Bankrekeningnummer: 4957503

t.n.v. ALFA-Europe
p/a Ninnesweg 140 A
5891 PD Panningen (gem. Helden)

IBAN code: NL05INGB.0004957503

BIC code: INGBNL2A

Het versturen van de DNA-test

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de DNA-test (het onderzoekspakket) naar het opgegeven adres van de dierenarts gestuurd vergezeld van een begeleidend schrijven van ALFA-Europe voor de dierenarts. De dierenarts neemt contact op met de fokker wanneer hij het pakketje ontvangen heeft.

De procedure bij de dierenarts

Bij de dierenarts wordt de identiteit van de hond(en) via het microchipnummer (en eventueel de stamboom) vastgesteld en het genetisch materiaal verzameld via de swabs.
Nadat alle formulieren in tweevoud zijn ingevuld en van de benodigde handtekeningen zijn voorzien, stuurt de dierenarts één formulier per hond met de swabs naar het van Haeringen Laboratorium B.V. (de gepolsterde enveloppe heeft reeds een sticker met het juiste adres).
Het andere formulier wordt door de dierenarts opgestuurd naar ALFA-Europe. Let op: de dierenartskosten voor het afnemen van een swab komen voor rekening van de aanvrager.

De uitslag van de tests

Na ongeveer 3-4 weken (soms duurt het langer) krijgt de fokker via ALFA-Europe de originele testresultaten tesamen met de stambomen thuisgestuurd. ALFA-Europe behoudt een kopie van de uitslag. De uitslag wordt in de DATA-BASE van ALFA-Europe opgenomen.

N.B. De swabs worden door het VHL één jaar bewaard zodat de eigenaar van de hond de mogelijkheid heeft additionele testen uit te laten voeren. Deze kunnen dan via ALFA-Europe worden aangevraagd.

Aanvragen door fokkers die hun honden niet bij ALFA-Europe willen registreren.

Dit is niet mogelijk omdat dit ALFA-Europe zal overstelpen met aanvragen van niet-bonafide fokkers. Deze fokkers zullen het DNA-profiel misbruiken om daarmee hun honden een vorm van certificering toe te kennen.

_____________________________________________________________

© ALFA-Europe - 2009 -2011

webdesign: stillshootingstrong