A
 
b  
             
Over ALFA-Europe
Rasstandaard

 
 


AchtergrondinformatieF.A.Q.

veel gestelde vragen door
pupkopers

of ga naar de FAQ fokkers

 

 

Voor de fokker


Voor de pupkoper


 


 


 

1. Over ALFA-Europe

Op het fokken van Australian Labradoodles is geen enkele controle, ook niet op de fokkers overigens. Niet door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en ook niet door een daadkrachtige rasvereniging.

ALFA-Europe probeert deze leemte op te vullen door de registratie van goedgekeurde fokhonden en door alle pups van een DNA-profiel te voorzien.

Waar fokkers aan moeten voldoen als ze hun honden willen laten registreren kun je lezen in de gedragscode en in het fokreglement, want ook aan de fokkers worden hoge eisen gesteld.

1. Wat is in de kynologie een keurmerk?
Door een onafhankelijke instelling afgegeven garantie, dat de fokdieren aan bepaalde minimumeisen voldoen en dat de afkomst van de puppen door het hanteren van een waterdicht systeem (namelijk het DNA-profiel gekopeld aan de microchip) vast te stellen is. Belangrijk is dat het DNA-materiaal door een gecertificeerd persoon (de dierenarts) wordt afgenomen en verstuurd naar een onafhankelijk Laboratorium.

2. Hanteert ALFA-Europe zo'n keurmerk?
Ja, het keurmerk is een uniek AES-registratienummer in de vorm van een registratielogo dat alleen aan een bij ALFA-Europe geregistreerde fokhond gegeven wordt (dus niet aan de fokker!). Bovendien krijgen alle pups uit nestjes van deze geregistreerde honden een DNA-profiel. Dit DNA-profiel is gekoppeld aan de microchip van de pup waardoor fraude onmogelijk is. De afstamming van de pup kan onomstotelijk vastgesteld worden aan de hand van de DNA-profielen van de ouders die eveneens gekoppeld zijn aan hun microchip.

NB. AES staat voor ALFA-Europe Studbook (stamboek)

3. Hoe kan men zo'n registratienummer controleren?
Door het registratienummer dat bij de hond staat afgebeeld op de web
site van de fokker te vergelijken met het registratienummer op de website van ALFA-Europe.

4. Wat is het verschil tussen een afstammingsbewijs en een stamboom?
Een afstammingsbewijs (papieren overzicht van de voorouders) wordt door de fokker gemaakt. Een officiële stamboom voor een erkende rashond (hetgeen ook een papieren overzicht is) wordt door een officiële organisatie uitgegeven zoals de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

5. Geeft ALFA-Europe ook stambomen uit?
ALFA-Europe geeft ook stambomen uit aan pups uit geregistreerde nestjes, welke gefokt zijn in overeenstemming met het fokbeleid. Alle pups die een stamboom krijgen hebben een DNA-profiel evenals zijn bij ALFA-Europe geregistreerde ouders. De DNA-profielen worden op de stambomen vermeld.
Een gecertificeerder afstammingsbewijs bestaat er niet!

6. Wat is precies een gedragscode?
Een document met daarin de belofte om op verantwoorde wijze te fokken volgens het fokreglement van ALFA-Europe, de nieuwe eigenaren (de pupkopers) van voldoende en juiste informatie te voorzien en om op verantwoordelijke wijze met de pupkoper, de fokkers onderling en ALFA-Europe om te gaan.

7. Wat is een fokreglement?
Een pakket regels en voorwaarden waar de fokker en de fokhonden aan moeten voldoen om met zijn honden te mogen fokken en zijn nestjes te kunnen registreren bij ALFA-Europe.

8. Wat betekent dat de hond "AE-geregistreerd" is?
Dat de hond voldoet aan de registratievoorwaarden van ALFA-Europe, de registratie gaat altijd gepaard met een registratielogo waarin een uniek nummer is vermeld. Zonder dit nummer is de hond niet bij ALFA-Europe geregistreerd.

9. Wat is een microchip?
Een kleine (micro) transponder of chip (ter grootte van een rijstkorrel, om een idee te geven van het formaat) die bij de hond wordt geïnjecteerd. Deze chip heeft een uniek nummer dat door verschillende instanties kan worden uitgelezen met behulp van een scanner. Dit nummer wordt verbonden aan het dierenpaspoort, stamboom en DNA-profiel.

10. Wat is een swab?
Een swab is een borsteltje waarmee men wat wangslijmvlies uit de mondholte verzameld ten behoeve van een DNA-onderzoek.

11. Wie neemt de swab af?
ALFA-Europe stuurt de swabs naar de dierenarts van de aanvrager. De dierenarts is een gecertificeerd persoon. Op deze wijze kan er nooit met het DNA-profiel geknoeid of gefraudeerd worden.

12. Wat is een DNA-profiel?
Van de hond wordt wat wangslijm verzameld en uit dit genetisch materiaal wordt het DNA-profiel vastgelegd door een officieel laboratorium. Het DNA van ieder levend wezen is uniek. Het DNA-profiel is gekoppeld aan de microchip van de hond.

13. Hoe controleer ik of mijn hond een DNA profiel heeft?
Dit nummer wordt vermeld op de AE-Stamboom en de papieren die je van de fokker hebt gekregen. Bovendien is het op te vragen bij ALFA-Europe (deze bemiddelt bij een eventueel contact met het van Haeringen Laboratorium in het geval dat de pupkoper geen genoegen neemt met de gegevens uit de database van ALFA-Europe).

14. Heeft iedere Australian Labradoodle pup een DNA-profiel?
Alleen de fokhonden en nakomelingen van honden die bij ALFA-Europe geregistreerd zijn, hebben een DNA-profiel.

15. Hoe kun je controleren of het nestje dat volgens de fokker met geregistreerde honden gefokt is ook klopt?
Via de nestregistratie-pagina van ALFA-Europe.

16. Waarom wordt een pup gesteriliseerd?
Enerzijds om de broodfok tegen te gaan anderzijds om de fok te kunnen controleren. Bovendien blijken hondeneigenaren om diverse redenen hun niet gesteriliseerde en ongecastreerde hond toch binnen een jaar te laten opereren. Een pup castreren of steriliseren is op jonge leeftijd veel minder ingrijpend en met veel minder risico's verbonden.

17. Hoe oud zijn de pup als ze het nest verlaten?
De pups zijn tussen de 8 en 9 weken oud als ze het nest verlaten. De pups hebben dan nieuwe prikkels (indrukken) nodig en hebben dan echt hun nieuwe baasjes nodig om de nieuwe leefwereld te verkennen.

18. Hoe oud kan een Australian Labradoodle worden?
Een Australian Labradoodle kan tussen 13 en 15 jaar oud worden.

19. Wat zijn gezondheidspapieren?
Alle documenten van de fokhond waarop gegevens staan die iets zeggen over de gezondheidstoestand van de hond, zoals het dierenpaspoort, de heup- en elleboog uitslagen en oogonderzoeken. In het inentingsboekje (het europees dierenpaspoort) staan alle vaccinaties.

20. Waarom hebben sommige fokkers zoveel logo's op hun website?
Veel mensen willen graag bij een organisatie horen, om daarmee aan anderen te laten zien wat ze doen en hoe goed ze dat doen. Aangezien er meerdere organisaties zijn kun je je bij meerdere organisaties inschrijven en het logo op je website zetten.

21. Waarom verdeelt ALFA-Europe zelf geen logo's?
Logo's, insignes en andere aanduidingen niets zegt over de kwaliteit van de fokker. Ook digitaal papier is geduldig. Omdat voor ALFA-Europe de Australian Labradoodle het belangrijkst is, krijgt niet de fokker (of kennel) een kwalificatie maar de fokhond. Iedere individuele hond krijgt een registratielogo met een uniek nummer. Een fokker die zijn honden registreert laat zien dat hij volgens bepaalde strenge regels fokt en op deze manier uit het “grijze gebied” stapt.

22. Waarom staat er een registratie logo op de website naast het nestje?
Om aan te tonen dat het nest gefokt is volgens het fokreglement van ALFA-Europe. Bij de nestregistratie wordt ook het webadres van de fokker vermeld.

23. Kan men controleren of het registratienummer klopt?
De pupkoper kan op de website van ALFA-Europe nakijken of het betreffende registratienummer klopt met wat de fokker op zijn website opgeeft.

24. Waarom zijn er geen "ALFA-Europa" fokkers?
Omdat er alleen ALFA-Europe geregistreerde honden zijn. Pas als de fokker alléén met geregistreerde fokhonden fokt volgens het fokprogramma van ALFA-Europe (dus géén andere labradoodle-fokprogramma's heeft) mag hij dat vermelden op zijn website.

25. Is ALFA-Europe lid van de IALA?
Nee, ALFA-Europe is géén fokkersorganisatie (ofschoon zij wel nieuwe fokkers begeleidt) en is dus geen lid van de IALA, de International Australian Labradoodle Association. ALFA-Europe registreert slechts honden die gefokt zijn volgens het fokreglement van ALFA-Europe. Bovendien accepteert zij het fokreglement respectievelijk het grading scheme van de IALA niet. De “grading scheme” (zeg maar de fokprogramma's van de andere organisaties) zijn in conflict met het fokreglement van ALFA-Europe (o.a. op het punt van het nog steeds toestaan van het inkruisen van andere rassen). Bij de IALA zijn aangesloten de ALA de Australian Labradoodle Association en de ALAA, Australian Labradoodle Association of America.

26. Waarin onderscheidt ALFA-Europe zich van deze organisaties?
- ALFA-Europe is géén vereniging van fokkers en van Australian Labradoodle bezitters, maar een non-profit stichting die een registratie voorziening aanbiedt wanneer de honden aan bepaalde kwalificaties voldoet en men volgens het fokreglement van ALFA-Europe fokt. Bovendien accepteert zij het fokreglement respectievelijk het "grading scheme" van de IALA (inclusief die van hun ledenorganisaties) niet.
- Niet de fokker en bezitters maar de fokhonden wordt geregistreerd. Natuurlijk kennen we wel de fokker, hij ondertekent immers een gedragscode.
- De afstamming van de honden worden met een stamboom en DNA-profiel onderbouwd.
- ALFA-Europe accepteert dat ook de Irish Softcoated Wheaten Terrier (alleen Ierse bloedlijnen) gebruikt is als een wezenlijke bijdrage aan het onderhoudsvriendelijker maken van de vacht. ALFA-Europe accepteert geen inkruisingen van Cockapoos, of Curly Coated Retrievers of andere rassen.

27. Wat voor een relatie bestaat er tussen ALFA en ALFA-Europe?
Momenteel geen! Beide organisaties zijn gelijktijdig ontstaan en na een samenwerking in de beginfase koos ALFA-Australië ervoor alleen verder te gaan.

28. Zijn er ook Nederlandse Australian Labradoodle organisaties (verenigingen)?
De ALCN is de eerste Nederlandse Australian Labradoodle Club. Zij is een club van vooral Australian Labradoodle-eigenaren.
De ALANL (Australian Labradoodle Associatie Nederland) is een fokkersvereniging. Voor de leden van deze fokkersvereniging bestaat de mogelijkheid om hun honden te registreren bij ALFA-Europe. De consequentie is echter dat ze zich zullen moeten houden aan de gedragscode en het fokreglement van ALFA-Europe.

Naar boven

2. Ontstaansgeschiedenis van de Australian Labradoodle

1. Waar komt de naam Labradoodle vandaan?
De naam is samengesteld uit de oorspronkelijke rasnamen, Labrador en Poedel. De naam is gegeven door Wally Conron, de fokker van het Australische Blindengeleidehonden instituut die een niet verharende hond wilde fokken voor een blinde vrouw waarvan de man allergisch was voor honden.

2. Is een iedere Labradoodle ook een Australian Labradoodle?
Ofschoon Labradoodle een verzamelnaam is, wordt met een Labradoodle vooral een kruising tussen en labrador en een poedel bedoeld. Er zijn meerdere generaties van Labradoodles en gedegen selecties op de goede eigenschappen nodig om tot een allergievriendelijke Australian Labradoodle te komen.

3. Welke rassen zijn in haar ontstaansgeschiedenis van de Australian Labradoodles ingebracht ?
De eerste kruising was een Labrador en een Poedel. Ingekruist zijn de Ierse Waterspaniel, de Poedel (verschillende groottes en kleuren), Engelse en Amerikaanse Cocker spaniels, en recentelijk de Soft Coated Wheaten Terrier (speciaal geselecteerde Ierse bloedijnen).

4. Waar komt de naam Australian Labradoodle vandaan?
Twee Australische kennels, Tegan Park en Rutland Manor, zijn met deze eerste kruisingen verder gaan fokken en door meerdere kruisingen met andere rassen hebben zij een zachtaardige allergievriendelijke hond gefokt in drie verschillende groottes. Door zich te onderscheiden van andere Labradoodle fokkers in Australië hebben zij hun foklijnen Australian Labradoodle genoemd.

5. Wie zijn de co-founders?
Rutland Manor en Tegan Park zijn de kennels van Beverley Manners en haar dochter Angela Cunningham (zij noemt zich tegenwoordig Angela Rutland Manners). De beide vrouwen staan bekend als de co-founders, de eerste fokkers of ontwikkelaars, van het Australian Labradoodle ras.

6. Wat betekent ASD?
Australian Service Dog. Dit is een beschermde merknaam een prefix van Rutland Manor en Tegan Park Australian Labradoodle foklijnen. Omdat ook andere fokkers en hun organisaties deze naam aan hun gefokte honden gaven hebben Rutland Manor en Tegan Park de prefix ASD geïntroduceerd. Deze prefix wordt inmiddels door andere fokkers ten onrechte gebruikt.

7. Hoe zijn de verschillende groottes ontstaan?
Door te kruisen met de kleinere poedel, de Miniature, en vooral met de Engelse en Amerikaanse Cocker Spaniel. De Medium is ontstaan door de Standard te kruisen met een Miniature.

8. Waarom heeft de Australian Labradoodle verschillende vachten?
Omdat de vachten van de ontstaans rassen (inclusief de kruisingen) zeer sterk verschillen. Door selectief te fokken ontstonden de verschillende vachten. Binnen een nest kunnen er verschillende vachten (en kleuren) voorkomen. Inmiddels worden de vachten door verbeterde foktechnische inzichten en selectie steeds meer gelijk.

9. Waarom heeft de Australian Labradoodle zoveel verschillende kleuren?
De labrador komt in drie kleuren voor: zwart, blond en chocolade. De poedel heeft een grotere variatie en ook de andere ontstaansrassen hebben het kleurenpalet nog vergroot.

10. Waarom is er zoveel verwarring over wat nu een Australian Labradoodle is?
Iedere organisatie die werkt met leden heeft een democratische organisatiestructuur, waardoor de leden (en de meesten leden beschikken niet over fokkennis) grote invloed hebben op de manier van fokken. In de loop van de tijd zijn de fokprogramma's van deze organisaties zover uit elkaar gaan lopen dat zij in conflict kwamen met de visie van de fokkers van het eerste uur.

11. Waarom gebruikt iedereen toch de bijvoeglijk naamwoorden: oorspronkelijk, origineel, authentiek?
Elke overkoepelende organisatie claimt de originele afstamming te hebben. Men vergeet daarbij te vermelden dat veel fokkers hun kennels gestart zijn met honden van de eerste fokkers van de Australian Labradoodle. Bepalend is welke rassen er verder ingekruist zijn.

Naar boven

3. Kenmerken / Eigenschappen van de Australian Labradoodle

12. Wat zijn nu precies de kenmerken van een Australian Labradoodle?
De Australian Labradoodle heeft een allergievriendelijke vacht, heeft geen ondervacht, verhaart of ruit niet (dwz. verliest niet in korte tijd zijn hele vacht zoals de Labrador), ruikt niet als een hond, heeft een open, zacht en intuïtief karakter en is heel gemakkelijk te trainen en af te richten.

13. Waarom verliest een Australian Labradoodle toch haren?
De Australische Labradoodle kent geen rui zoals de meeste andere rassen. Een ruiende vacht wordt per seizoenswissel (bij de overgang van zomer naar winter en winter naar zomer) in redelijk korte tijd in zijn geheel vervangen.
Niet verharende honden bestaan niet! Haren hebben natuurlijk niet het eeuwige leven. Net als bij mensen worden haren vervangen, waarbij oude haren loslaten en er uitgeborsteld worden. En bij regelmatig borstelen zijn de haren al weg voordat de hond ze “verliest” en je ze overal in huis vindt.

14. Waarom is een Australian Labradoodle allergievriendelijk?
De vachtstructuur is hierbij belangrijk, ze hebben geen ondervacht, daarnaast is de huidstructuur belangrijk, de Australian Labradoodle heeft een andere huidstructuur met heel weinig schilfers. De meeste mensen zijn namelijk allergisch voor met name de huidschilfers van een hond. Op het ogenblik zijn er onderzoeken gaande om precies vast te stellen waar het allergievriendelijke van de Labradoodle nu precies in zit.

15. Welke vacht is het meest onderhoudsvriendelijk?
De open en niet te sterk krullende vacht, de fleece vacht. De laatste infusion van de Irish Soft Coated Wheaten, die overigens ook geen ondervacht heeft en ook geen ruiperiode kent, heeft de vacht nog meer open gemaakt waardoor de vacht nog gemakkelijker te onderhouden is.

16. Heeft de kruising Labrador en Poedel ook een allergievriendelijke vacht?
De kruising Labradoodle (labrador x (poedel) levert niet direct één soort vacht op, laat staan een allergievriendelijke vacht. Alleen zorgvuldige selectie en kruisingen, leidde uiteindelijk tot de verschillende allergievriendelijke vachten.

17. Waarom is de Australian Labradoodle zo geschikt als hulphond?
De hond is gemakkelijk af te richten en te trainen. Door zijn intuïtieve en zachtaardige karakter is hij ook in te zetten als hulphond met therapeutische doeleinden en hij heeft een allergievriendelijke vacht en ruikt (stinkt) niet zodat hij ook welkom is in bejaardenhuizen / ziekenhuizen etc.

Naar boven

4. Allergie

1. Wat is allergie?
Allergie is een verkeerde reactie van het lichaam op relatief onschadelijke stoffen zoals stuifmeel, pollen, voedingsmiddelen en huidschilfers en haren bij dieren. Stoffen die normaal in onze omgeving voorkomen. Bij niet-allergische mensen wordt de aanwezigheid door het lichaam geaccepteerd. Bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen, de allergenen, wekt het irritatie op in de vorm van tranende of jeukende ogen, loopneus, niezen, jeuk, uitslag en/of benauwdheid. De reactie kan variëren van vrij onschuldig tot zeer ernstig.

2. Wat is hondenallergie?
Een allergie die door direct of indirect contact met honden wordt veroorzaakt. Dit kan voor de haren zijn, de huidschilfers en/of het speeksel van de betreffende hond. De ene hond verhaart meer dan de andere hond en de ene rashond verliest ook meer huidschilfers dan een hond van een ander ras.

3. Wat is hondenhaarallergie?
De fysieke reactie op de haren (meestal van de ondervacht) van de hond.

4. Wat is hypoallergeen?
Hypo betekent minder (dus niet vrij van allergenen). Allergenen zijn stoffen die een allergische reactie uitlokken. Men spreekt van hypoallergeen, wanneer de aanwezigheid of de hoeveelheid aan stoffen die een allergie kunnen opwekken zo laag is dat er nauwelijks tot geen reactie ontstaat. Allergie-vrije honden bestaan niet!

5. Is de Australian Labradoodle de enige hypoallergene hond?
Nee, er bestaan meerdere rassen die bekend staan als hypoallergeen. De mate waarin een ras hypoallergeen kan sterk verschillen. Echt onderzoek tussen de verschillende rassen is ons niet bekend.
Maar er is geen ras die hypoallergeen is en over zo'n geweldig karakter bezit!

6. Hoe test men of de allergisch reageert op een Australian Labradoodle?
Door direct contact met de hond. Ervaring heeft geleerd dat men op een pup in het begin altijd wel wat reageert, omdat de pup nog niet helemaal zindelijk is, overal in zit, nog niet zo schoon op zichzelf is enz, enz. Na verloop van tijd is men aan de hond gewend (m.a.w. het immuumsysteem past zich aan).
Ben je erg allergisch, test dan bij voorkeur bij een volwassen hond, het liefst bij mensen thuis die zelf ook allergisch zijn en een originele Australian Labradoodle hebben. Je ontmoet de hond dan in een omgeving met weinig andere allergenen. De fokker zal je graag willen helpen.

Naar boven

5. Fokken

1. Met welke honden wordt erbij ALFA-Europe gefokt?
Er wordt alleen gefokt met honden die geregistreerd zijn bij ALFA-Europe.

2. Hoe kun je als pupkoper zien welk fokprogramma er wordt gebruikt?
Op de de website van de fokker staat meestal wel vermeld bij welke overkoepelende organisatie men is aangesloten. Dan kun je op de website van de betreffende organisatie inzicht proberen te krijgen over de manier van fokken.
NB. Fokkers die alleen met ALFA-Europe geregistreerde honden fokken vermelden dit duidelijk op hun website.

3. Wat is het verschil tussen reproduceren en fokken?
Reproduceren betekent slechts dat fokprogramma's zijn gericht op het zo snel mogelijk zoveel mogelijk pups te produceren. Fokken is meer dan dat, fokken is uit de nakomelingen gericht selecteren of uitsluiten om de bijzondere eigenschappen van de Australische Labradoodle te versterken c.q. te verbeteren. Én fokken is er voor zorgen dat de puppen die geboren worden op optimale wijze gesocialiseerd worden.

4. Wat is het verschil tussen een Labradoodle en een Australian Labradoodle?
Bij Labradoodle wordt er gefokt met een labrador en een poedel (en met de nakomelingen hiervan). De Australian Labradoodle is ontstaan door het inkruisen van een aantal andere rassen naast de Labrador en de Poedel. Hierdoor zijn de bijzondere eigenschappen ontstaan waardoor de hond zo geschikt is om tot hulp of therapiehond opgeleid te worden.

5. Wat betekent multigeneratie?
Dat er meerdere generaties honden gefokt zijn van een bepaalde kruising. Een F3 is dus een derde generatie labrador x poedel. Een A2 is een Australian Labradoodle x Australian Labradoodle.

6. Wanneer een fokker zegt multigeneratie Labradoodles te fokken, betekent dat dan ook dat de gefokte hond ook allergievriendelijk is?
Dit kan in enkele gevallen, maar dit is lang niet zeker. Eerst moet duidelijk worden of de fokker Australian Labradoodles fokt of dat het slechts nakomelingen van eerste generaties kruisingen van Poedel x Labradors zijn.

7. Is een multigeneratie Labradoodle ook een echte Australian Labradoodle?
Nee, ook niet als hij er uitziet als een Australian Labradoodle (vergelijk Pepsie met Cola) de “samenstelling” (ingrediënten) is toch echt anders. Bovendien is de Labradoodle niet stabiel voor wat betreft de vachtstructuur en het verharen (de allergievriendelijkheid), het karakter en temperament.

8. Wat zijn accredited breeders?
Dat zijn fokkers die zichzelf erkend noemen. Dit wekt de indruk dat er sprake is van certificering. Eigenlijk beschikken deze fokkers alleen maar over een gedragscode. Er wordt geen enkele controle uitgeoefend. Vaak zijn dergelijke websites niet meer dan een opsomming van fokkers.

9. Wat is een Grading Scheme?
Een fokschema (ook wel generatieschema genoemd) waarin is vastgelegd is met welke rassen er kruisingen mogen plaatsvinden en hoe vaak er terug gefokt mag worden op een poedel. Deze manier van fokken wordt “ontwikkelen” genoemd. De verschillende organisaties kennen verschillende Grading- Scheme's of ontwikkelstadia, die allemaal Australian Labradoodle worden genoemd. Je moet als pupkoper een expert zijn om door de bomen het bos te zien. Om die reden werkt ALFA-Europe ook met een heel transparant fokreglement.

10 Waarom wordt zo vaak een poedel gebruikt?
De goede eigenschappen van de vacht (niet verharen, ruien,) komt hoofdzakelijk van de poedel. Om deze goede eigenschappen te behouden is het noodzakelijk dat er “meer” poedel in de labradoodle zit dan labrador of andere gebruikte rassen. De Irish Soft Coated Wheaten verhaart of ruit overigens ook niet, tesamen met het feit dat de nakomelingen een opener vachtstructuur (gemakkelijker te onderhouden) hebben is dat de reden waarom ALFA-Europe deze kruising in de afstamming van de Australian Labradoodle accepteert.

11. Kent ALFA-Europe een Grading Scheme?
Neen, ALFA-Europe staat géén Grading Scheme toe, zij is van mening dat de hond is uit ontwikkeld. Verbetering vindt slechts plaats door met de beste en de meest geschiktste exemplaren uit een nest verder te fokken, de fokker noemt dat selectie.

12. Waarom mag er in het fokreglement van ALFA-Europe ook gebruik gemaakt worden van een niet geregistreerde dekreu?
Omdat er bij andere fokkers ook goede Australian Labradoodles zitten die over de juiste afstamming beschikken. Wel moeten deze honden een DNA-profiel hebben en over de juiste gezondheidspapieren beschikken.

13. Is de Australian Labradoodle een door de FCI erkend ras?
Nee, de mens heeft geleerd de hond voor de meest uiteenlopende doeleinden te gebruiken enerzijds door gericht te fokken en anderzijds door deze honden voor de specifieke taken te trainen. Alle hondenrassen zijn dus geconstrueerd. De Australian Labradoodle is dus net zoals ieder ander rashond een geconstrueerde hondenras met hele specifieke eigenschappen.

Of de Australian Labradoodle in de toekomst erkend zal gaan worden door de FCI staat of valt met een vastgesteld en een door fokkers geaccepteerd fokbeleid, waarbij het werken met DNA-profielen van doorslaggevende betekenis zal zijn.

Naar boven

6. Belangrijke vragen

1. Hoe stel je vast of je Labradoodle ook een echte Australian Labradoodle is?
Er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Het pakket aan voorwaarden (zoals het hebben van een DNA-profiel) die ALFA-Europe heeft opgesteld is een goede weergave.

2. Hoe kan ik als pupkoper zien of ik bij een goede fokker zit?
Als de fokkers zijn honden en nesten bij ALFA-Europe heeft geregistreerd dan weet je dat de hond volgens hetr fokreglement van ALFA-Europe is gefokt en dat de fokker zich houdt aan de wet welzijn voor dieren. Daarnaast spelen natuurlijk persoonlijke voorkeuren een rol.

3. Wat kost een echte goed gefokte Australian Labradoodle?
De prijzen variëren. ALFA-Europe heeft geen zeggenschap over de prijzen die door de individuele fokker wordt gevraagd. Ter indicatie, gezien de investeringen die de fokker heeft moeten maken inclusief de kosten voor het groot brengen van nest en de castratie/sterilisatie is een minimum prijs tussen de 1750,-- en de 2000,-- Euro heel reëel.

NB. Een hogere prijs betekent niet automatisch dat de hond ook beter is dan de hond van een fokker die met een lagere prijs genoegen neemt!

4. Waarom zijn de Labradoodles die via Marktplaats of Ebay worden aangeboden veel goedkoper?
Omdat het fokproducten zijn van mensen die inspringen op de grote vraag naar en populariteit van de Australian Labradoodle. Een echte fokker heeft meestal een eigen wachtlijst en stelt eisen aan de pupkoper. Een Australian Labradoodle is géén broodje wat je even bij de bakker haalt.

Naar boven

_____________________________________________________________

© ALFA-Europe - 2009

Constructieve op- of aanmerkingen op de website worden zeer op prijs gesteld.

webdesign: stillshootingstrong